5. sınıf türkçe yazılı soruları

2013-05-01 17:16:00

 

Adı Soyadı :……………………………                                                                    ../.../2007

Numarası   :……………………………                                                          

 

Muhsin Özdamar ilköğretim okulu

TÜRKÇE  Dersi I.Dönem I. Sınav Soruları


 

 

 

        Öğrencilerin sınav kağıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi  var. Fakat konu ile ilgisi yok ve karmakarışık. Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Öğrenci, herhangi bir konuda gerekli ve gereksizi seçebilmeli, fikirlerini bir sıraya koymasını öğrenmelidir.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) sınav kağıtları                                            B)  kompozisyon

C) bilginin ayırt edilmesi ve düzenlenmesi D) duygu ve düşünce

 

 

        Kitaplara, sıkıntılarımızı unutturan, yaşantımıza şevk ve heyecan veren, bizi teselli eden gerçek bir dost gözüyle bakmalıyız.

 

2.

 

 

 

 

     

      Paragraftan kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

A) yaşamı sevdirdiği                  B) sıkıntılarımızı giderdiği

C) dertleri unutturduğu             D) kolay anlaşıldığı

 

 

Okul bilgi, sevgi yuvası

Güzel dünyası çocukların,

Okul çağı mutlu çağ.

Orada doğar güneşi

Yürekten dostlukların

Okul bilgi, sevgi yuvası

Güzel dünyası çocukların

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4. ve 5. sorular yukarıdaki şiire göre cevaplanacak )

4.  Şiirin konusu nedir?

A) okulun önemi                                 B) bilginin önemi

C) çocukların dünyası                        D) çocukluk özlemi

 

 

5. Şiirde, okulla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz  edilmemiştir?

A) çocuklara mutluluk verdiğinden

B) dostlukların okulda başladığından

C) Mutlu bir geleceğe hazırladığından

D) bilgi ve sevgi kazandırdığından

 

 

        Ayşe, yumuşak bakışlı, geniş omuzlu; dört cephede savaşmış  kahraman bir subay ile dal gibi ince, içli bir annenin ; zarif, sarışın, sevecen bir çocuğuydu.

 

6. 

 

 

 

 

 

   Paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi Ayşe’nin özelliklerindendir?

A) somurtkan  olması         B) zayıf ve uzun boylu olması

C) içli olması                     D) zarif ve sarışın olması

 

 

                Cici bir kelebek,

                Kanadı, benek benek,

                Hep kırlarda dolaşır,

                Türlü çiçek emerek

 

7.

 

 

 

 

 

   Dörtlüğe göre, kelebekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sözlenemez?

A) sevimli olduğu                               B) çiçeklere benzediği

C) sürekli gezdiği                 D) çiçeklerle beslendiği     

 

8. “ Bazen bir dizeyi değişik şekilde bir çok defalar söyledikten sonra, yine de dilime takılan bir sözcük yüzünden huzursuz olur, bütün yazdıklarımı yırtıp atarım. “ diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) titiz                   B) başarısız           C) telaşlı                D) bilgisiz

 

 

 

 

 

    Hava karanlıktı, dışarı çıktım. Serin bir esinti yüzümü yaladı, ürperdim. Guguk kuşu kesik kesik öttü. Ortalık ağardıkça kuş cıvıltıları çevreyi sardı. Çeltik tarlaları dile geldi.

9.       

 

 

 

 

       Bu parçada hangi duyu ile ilgili ayrıntı yoktur ?

A) görme               B) dokunma          C) işitme                D) koklama

 

10.  “Bitirdi” kelimesi, hangi cümlede yormak, güçsüz duruma düşürmek anlamında kullanılmıştır?

A) Üniversite öğrenimini bitirdi.

B) Temizliği biraz önce bitirdi.

C) Bu zor yolculuğu da bitirdi.

D) Bu işler de beni bitirdi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  güç kelimesinin yerine zor kelimesi getirilirse , cümlenin anlamı değişmez.

A) Yel değirmeni, rüzgar gücü ile çalışır.

B) Gücümüzü iyilik yapmak için kullanmak asil bir davranıştır.

C) Güç işler, bizi hayata karşı dayanaklı yapar.

D) Yelkenli, akıntıların gücüne karşı koyamadı.

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A) Aç doymam, tok acıkmam.

B) Her çok azdan olur.

C) Her inişin bir çıkışı vardır.

D) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yaş kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Elbiseler daha yaş kurumamış.

B) Yaş yaş giydiği elbiseler yüzünden hasta olmuş.

C) İşi o kadar zor ki, hali yaş.

D) Yaş odunları sobaya koyma.

 

14.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, sırasıyla yeni, büyük, uzun kelimelerinin zıt anlamlıları verilmiştir.

A) eski – kısa – yakın

B) sağlam – kocaman – geniş

C) eski – küçük – kısa

D) çürük – dar – ince

 

15. “Doğu Anadolu’da kış ağır geçer.”  cümlesinin anlamına en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Kış uzun sürer.

B) Kar yavaş yavaş kalkar.

C) Kışlar şiddetli geçer.

D) Çok fazla kar yağar.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır.

A) Hava güzel olursa ben de gelirim.

B) Sizin konuşmanız daha iyi olurdu.

C)Trenle gelmese de otobüsle gelse.

D) Sınavdan erken de çıkabilirim.

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde uyarma söz konusudur?

A) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.

B) Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.

C) Sen de mi tatile çıkacaksın.

D) Yarın gece ay tutulacakmış.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde tahmin söz konusudur?

A) Göreceksin, yarın ki gezi çok güzel geçecek.

B) Yarınki toplantıya beş kişi katılacak.

C) Arabamız yarın tamirden çıkacak.

D) Yarın gece ay tutulacak.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) En güzel ay Aralıktır.

B) Hayatımın en güzel dönemleri okullarda geçti.

C) Havalar çok sıcak olduğunda, keyfim yerine gelir.

D) Hava sıcaklığı 22  0C’dir. 

 

20 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Yılın ikinci ayı Şubattır.

B) Haziran ayı , yaz mevsimin içindedir.

C) Mayıs ayı insanlık için çok keyifli bir aydır.

D) Ocak ayı 31 gün sürür.

 

 

***** TEST BİTTİ*****

******CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ******

 

Puan…….

55
0
0
Yorum Yaz