9. sınıf kimya 2. dönem 1. yazılı soruları sınavı klasik

2013-05-28 13:06:00

Adı Soyadı      :                                                    2010-2011 ÖĞRETİM YILI SAKARYA ANADOLU İHL ve İHL

Numara            :                                                                 İ9. SINIF II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI

Sınıf              :                                                                           

1.    Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ?

1.       Elementlerin yapıtaşı moleküllerdir.                                                                                                (D) (Y)

  1. Polar polarda, apolar apolarda çözünür.                                                                                        (D) (Y)

3.       Bileşiklerde (+) ve (-) yüklerin toplamı sıfırdır.                                                                             (D) (Y)

4.       Piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.                                                                (D) (Y)

5.       Monomerlerden polimerler oluşur.                                                                                 (D) (Y)

2.    Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?  

1)       Elektronların noktalar şeklinde atomun etrafında gösterilmesine…………………………………………….. denir.

2)       Fe2O3, Mn2O7 ve Cr2O3 bileşiklerindeki bağlar ……………………………………….. bağlardır.

3)       Doymuş hidrokarbonlara ……………………….. denir.

4)                       Karşısındaki atomun yükseltgenmesini sağlayan atoma …………………………………….. atom denir.

5)       Teflon, PCV, PET gibi doğal ve sentetik maddelerin genel adı……………………………dir.

3.    Aşağıdaki bileşiklerin sudaki çözünürlüklerini büyükten küçüğe doğru açıklayarak sıralayınız. 

I.

C3H5OH

II.

CH3 CH3OH

III.

NaOH

 

 

4.         Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz ve hangi tür tepkime olduklarını belirtiniz.

Sayı

Tepkime

Tepkime Türü

1.

    K2SO4(suda)+      FeBr3(suda)→     Fe2(SO4)3(k)+     KBr(suda)

 

2.

    C6H14+   O2→     CO2+     H2O

 

3.

     Fe2O3(k) +    CO(g)→     Fe(k)+    CO2(g)

 

4.

   NH3(suda)+      H2SO4(suda)→     (NH4)2SO4(suda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.         Aşağıda formulleri yazılı olan hidrokarbonların hangi gruba ait olduklarını bulunuz.

Formülü

Genel Formülü

Grup ismi

Formülü

Genel Formülü

Grup ismi

C3H4

 

 

C9H20

 

 

C7H14

 

 

CH3COOH

 

 

 

6.                   Bazlar hakkında bildiklerinizi yazınız.

 

 

 

 

 

7.         Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

 

OLAY

Fiziksel Olay

Kimyasal Olay

 

Neden?

 

 

 

 

 

-

İyodun süblimleşmesi

x

 

Hal değişim olaylarında maddenin yapısında kalıcı değişiklik olmaz.

1

Buzun erimesi

 

 

 

2

Sütün ekşimesi

 

 

 

3

Havanın yoğunlaşması

 

 

 

4

Oksijenin suda çözünmesi

 

 

 

5

Demirin erimesi

 

 

 

6

 Suyun elektrolizi

 

 

 

7

Mumun yanması

 

 

 

8

Çimentonun donması

 

 

 

9

Gümüşün havada kararması

 

 

 

10

Demirin asitte çözünmesi

 

 

 

8.                    Cu   +   HNO3   →   Cu(NO3)2  +   NO  +    H2O  Tepkimesiyle ilgili olarak;

I.                     Cu yükseltgenmiştir

II.          HNO3  yükseltgenmiştir

III.        HNO3  İndirgendir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II                 C) Yalnız III            D) I ve III                                E) II ve III

9.                   Etilenle ilgili olarak;

I.         Çift bağ içerir.

II.        Polimerleşme tepkimesi verirler.

III.      Bir hidrokarbondur.

Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II                  E) II ve III

 

10.               Nişasta   +   su  +   H+    →     2Glikoz

Nişasta buğday, mısır ve patateste bolca bulunur. Nişasta yukarıdaki tepkime gereği glikoza dönüşmektedir.

Bu olayla ilgili olarak;

I.              Nişasta polisakkarittir.

II.            Nişasta hidroliz olmuştur.

III.           Glokoz mono sakkarittir.

Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                     C) II ve III                                  D) I ve II                          E) I, II ve III

 

 

1892
0
0
Yorum Yaz